top

Security & Privacy

Privacy beleid

Dit is de website van Fatboy the original B.V.
Ons vestigingsadres is De Steenbok 19-21 5215 MG 's-Hertogenbosch Nederland
Ons postadres is Postbus 400 5201 AK 's-Hertogenbosch Nederland
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 18067153
Ons B.T.W.-nummer is NL808788346B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch IP-adres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

Deze informatie wordt gebruikt:
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
- De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciele doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om uw voorkeuren te registreren
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
- om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologien die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: info@fatboy.com.
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Over communicatie per telefoon
Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciele telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Postfilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Disclaimer

By accessing and using the website of Fatboy the original B.V. (Fatboy) you agree to the following terms and conditions:

  1. Fatboy, acting in this respect also on behalf of (some) of its affiliates, maintains this website as a service to its customers and the Internet community. Although Fatboy does everything it can in order to ensure the accuracy of the information on the Fatboy website, the information on this website is provided without any representation or warranty. In no event shall Fatboy or any of its subsidiaries be liable in connection with apparent (typing) errors. Fatboy does not warrant that the website or the servers which make this website available, are free from viruses or any other harmful elements.
  2. Fatboy reserves the right to make changes and/or updates with respect to the information contained on this website at any time without notice
  3. The Fatboy website may contain links which will take you into other web sites. Fatboy provides such links only as a convenience, and the inclusion of any link to any such websites does not imply endorsement by Fatboy of the content of such sites.
  4. Fatboy is free to use - without any compensation being due - any ideas, concepts, know-how or techniques contained in any communications and material it receives, for any purpose including developing, manufacturing and marketing products.
  5. The website provides access to the worldwide product selection of Fatboy and therefore may contain references or cross references to specific Fatboy products and services, which are not (readily) available in a particular country. Any such reference does not imply that Fatboy intends to sell such products or services in any particular country.
  6. This disclaimer and all other content of this website shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands.

Copyright

Op deze website vindt u informatie, afbeeldingen, foto's, modellen, merken, producten, patronen, modellen, reclame, enz., die zijn het exclusieve eigendom van of in licentie gegeven aan Fatboy the original BV (Fatboy). Deze materialen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders vermeld. In het bijzonder alle merken en logo's weergegeven op deze website zijn exclusief eigendom van Fatboy, tenzij anders aangegeven.

Reproductie (behalve voor prive, persoonlijk en niet commercieel gebruik), de distributie, het publiceren, overdragen, wijzigen, geheel of gedeeltelijk, verkoop en elke andere het gebruik van de hierboven genoemde materiaal is verboden. Geen enkel recht, titel of andere claims van eigendom of licentie kan worden geacht aan u toegewezen als gevolg van het downloaden en / of kopiëren van deze materialen.

In het bijzonder informeren wij u dat de naam Fatboy ®, het logo en het etiket als geplaatst op de Fatboy ®-producten (zoals hieronder afgebeeld) zijn (onder andere) ingeschreven Gemeenschapsmodel handelsmerken en het exclusieve eigendom van Fatboy.


Fatboy® red and white logo

Fatboy® label as positioned on the Fatboy® products

Algemene Voorwaarden